Skandal PPI

Poza błędnie naliczonymi płatnościami, istnieje też odłam dotyczący kredytów hipotecznych z największego skandalu w zakresie nieprawidłowości brytyjskiego rynku finansowego czyli tzw. PPI. PPI polegają na bezprawnej sprzedaży ubezpieczeń w zakresie produktów finansowych, która często była bądź ukryta, bądź bezprawnie łączona z innym produktem lub po prostu nienależna już w dacie sprzedaży.

Skalę nieprawidłowości wskazuje, iż jedynie w jednym miesiącu – lipcu 2017 r. z tytułu wszystkich zgłoszonych roszczeń z zakresu PPI, kredytodawcy lub instytucje finansowe zwróciły klientom ponad 262 mln GBP. (statystyka PPI FCA).

Włączają się w te sumy kwoty zwrotów z tytułu MPPI czyli właśnie niewłaściwej sprzedaży ubezpieczeń kredytów hipotecznych.

źródło

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.