31 procent

Minimalny Zysk

4000 GBP

Niska Kwota Wejścia

100 procent

Zabezpieczenia Kapitału

FINANSOWANIE POZWÓW PRZECIW BANKOM W ZWIĄZKU Z NARUSZENIAMI UMÓW KREDYTÓW HIPOTECZNYCH

Kancelaria Adwokacka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zaskarżaniu nadużyć hipotecznych zidentyfikowała szereg naruszeń ze strony banków. Kredytodawcy pobierali zbyt wysokie miesięczne opłaty z kont konsumentów w stosunku do opłat określonych umową kredytu hipotecznego.

Celowo lub nie, banki dopuściły się
poważnych nadużyć finansowych wobec kredytobiorców.

W związku z wyraźnym naruszeniem postanowień umowy, poszkodowanym słusznie należny jest zarówno zwrot nadpłaconych środków, jak i odsetki. Oferujemy możliwość finansowania tychże sporów przeciwko nieuczciwym kredytodawcom w imieniu poszkodowanych w zamian za % udział w uzyskanym odszkodowaniu.

Informacje w Mediach Brytyjskich

NISKI KOSZT FINANSOWANIA
Koszt sfinansowania jednej sprawy sądowej to tylko £ 4 000, kwota ta obejmuje koszty składania wniosków, sprawozdanie z kontroli ekspertów. Reszta kosztów pokrywana jest przez kancelarię adwokacką na zasadzie „No Win No Fee”

INWESTYCJA KRÓTKO-ŚREDNIO TERMINOWA
Czas, w którym sprawa będzie rozstrzygana to przedział od 6 do 18 miesięcy. W większości przypadków oczekujemy ugody w okresie od 6 do maksymalnie 12 miesięcy

WYSOKI POTENCJAŁ ZWROTU
Przyjmujemy sprawy, w których wartości odszkodowania wynoszą średnio £ 25 000, minimum £ 10 000. Przekłada się to na przewidywany zysk na poziomie minimum 31%.
Raport z Audytu niezależnej kancelarii prawnej, wg którego selekcjonujemy sprawy ocenił szansę tych spraw na odniesienie sukcesu w sądzie na poziomie minimum 75%.

OCHRONA KAPITAŁU
Cały zainwestowany przez Ciebie kapitał jest w 100% ubezpieczony. W mało prawdopodobnym przypadku, w którym sprawa, którą finansujesz trafi do sądu, a kancelaria przegra, otrzymasz pełen zwrot w przeciągu 14 dni

DYWERSYFIKACJA INWESTYCJI
Finansując kilka lub kilkanaście spraw jednocześnie zwiększasz prawdopodobieństwo wylosowania pozwów, które zaowocują wyższym zyskiem lub/i będą przedmiotem ugody. Zalecamy dywersyfikację koszyka finansowanych pozwów. Na moment obecny nie narzucamy limitu spraw na osobę.

UBEZPIECZENIE TWOJEJ INWESTYCJI
Wg niezależnej opinii adwokackiej z Pallant Chambers, szanse powodzenia w sądzie którejkolwiek z naszych spraw dotyczących złamania umów hipotecznych wynoszą 75% (co oznacza również, że istnieją duże szanse na zawarcie ugody).

Twoje finansowanie naruszenia roszczeń hipotecznych jest objęte polisą ubezpieczeniową u brokera ubezpieczeniowego z ponad 10 letnim doświadczeniem w polisach typu ATE („After The Event” – Ubezpieczenie Po Wydarzeniu, w tym wypadku już po ustaleniu istnienia naruszenia umowy o kredyt hipoteczny przez kredytodawcę):

  • 97.1% roszczeń od 2004 zostało wypłaconych
  • średni czas oczekiwania na wypłatę ubezpieczenia 7 dni!
  • suma wypłat roszczeń: ponad £ 20 000 000
  • ponad 400 000 wydanych polis typu ATE