Brytyjski KNF potwierdza roszczenia 750,000 kredytobiorców

Niecały rok temu – w październiku 2016 r., brytyjski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego – Financial Conduct Authority, ogłosił, iż posiada dowody na istnienie potencjalnych roszczeń ok 750.000 kredytobiorców wobec brytyjskich kredytodawców, których to łączna wartość szacowana jest na kwotę co najmniej 150 mln GBP.

Ujawniony przez FCA mechanizm stosowany przez kredytodawców opierał się na nieprawidłowo naliczanych opłatach i odsetkach, które nie uwzględniały w odpowiednim zakresie zmian oprocentowania w wypadkach naliczania spłat za zaległe okresy niedopłaty. Praktyka kredytodawców m.in. nie uwzględniała różnicy w obliczaniu realnego zobowiązania do spłaty w okresie rzeczywistej spłaty, a tej, w okresie kiedy niedopłata powstała. Klienci zatem – bez swojej wiedzy mogli zostać obciążeni wyższymi opłatami, które z uwagi na ilość i wartość umów o kredyt hipoteczny stanowią wysoką, wymierną szkodę. Jak wskazują przedstawiciele FCA kwoty potencjalnych roszczeń mogą być znacząco wyższe, gdyż dodatkowo w przedmiotowym okresie zmniejszeniu uległa referencyjna stopa bazowa oprocentowania ustalana przez Bank of England.

Reprezentacyjna dla kredytodawców Rada Kredytodawców Hipotecznych (The Council of Mortgage Lenders) podnosi, iż nawet gdyby okazało się, że FCA nie myli się co do swoich ustaleń, to banki działały w dobrej wierze I zgodnie z biznesową praktyką istniejącą w tej branży.

źródło

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.