Czy kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni?

Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni – wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

(…)

“Gdy kobiety zaczynają inwestować, radzą sobie dobrze” – podkreśliła, cytowana przez AP, szefowa ds. inwestycji osobistych w Fidelity Kathleen Murphy. “Dla nas nie jest to zaskoczeniem, natomiast, jak sądzę, będzie to zaskakujące dla samych pań, które nie mają najwyższego mniemania na temat swoich umiejętności inwestycyjnych” – podkreśliła. Dodała, że kluczową sprawą będzie zatem przekonanie ich, by zaczęły podchodzić do spraw, które są decydujące o ich przyszłym dobrobycie z większym zaufaniem.

źródło

150 mln GBP zwrotu dla kredytobiorców

Około 750 000 kredytobiorców hipotecznych może być należne odszkodowania po tym, jak Urząd Miasta stwierdził, że kredytodawcy popełnili błędy w ściąganiu zaległości.

Przegląd przeprowadzony przez organ zajmujący się postępowaniami finansowymi sprawdzał, w jaki sposób kredytodawcy traktowali kredytobiorców, którzy ponieśli swoje pożyczki i spłacili zaległości wraz z miesięcznymi spłatami kredytów hipotecznych.

Stwierdzono, że niektórzy kredytodawcy automatycznie uwzględnili płatności zaległych przy normalnych spłatach hipotecznych podczas dokonywania ponownych obliczeń po zmianach stóp procentowych.

Źródło

Lloyds Bank zwróci 300 mln GBP konsumentom?

Najświeższe doniesienia wskazują, iż samo Lloyds Bank Group zagrożone jest zapłatą ok 300 mln GBP dla swoich 600 tys klientów z tytułu błędnie naliczonych opłat w zakresie spłaty opóźnień…

źródło

Brytyjski KNF potwierdza roszczenia 750,000 kredytobiorców

Niecały rok temu – w październiku 2016 r., brytyjski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego – Financial Conduct Authority, ogłosił, iż posiada dowody na istnienie potencjalnych roszczeń ok 750.000 kredytobiorców wobec brytyjskich kredytodawców, których to łączna wartość szacowana jest na kwotę co najmniej 150 mln GBP.

Ujawniony przez FCA mechanizm stosowany przez kredytodawców opierał się na nieprawidłowo naliczanych opłatach i odsetkach, które nie uwzględniały w odpowiednim zakresie zmian oprocentowania w wypadkach naliczania spłat za zaległe okresy niedopłaty. Praktyka kredytodawców m.in. nie uwzględniała różnicy w obliczaniu realnego zobowiązania do spłaty w okresie rzeczywistej spłaty, a tej, w okresie kiedy niedopłata powstała. Klienci zatem – bez swojej wiedzy mogli zostać obciążeni wyższymi opłatami, które z uwagi na ilość i wartość umów o kredyt hipoteczny stanowią wysoką, wymierną szkodę. Jak wskazują przedstawiciele FCA kwoty potencjalnych roszczeń mogą być znacząco wyższe, gdyż dodatkowo w przedmiotowym okresie zmniejszeniu uległa referencyjna stopa bazowa oprocentowania ustalana przez Bank of England.

Reprezentacyjna dla kredytodawców Rada Kredytodawców Hipotecznych (The Council of Mortgage Lenders) podnosi, iż nawet gdyby okazało się, że FCA nie myli się co do swoich ustaleń, to banki działały w dobrej wierze I zgodnie z biznesową praktyką istniejącą w tej branży.

źródło

Epidemia pomyłek bankowych

Rażące błędy w umowach a kredyty hipoteczne, że możesz być w kolejce do gotówki dzięki temu najnowszemu skandalowi

Epidemia błędów w umowach kredytowych i pożyczkowych jest ostatnim kosztownym skandalem, który uderzył w sektor bankowy, a łączny rachunek zbliża się do 1 mld funtów.

HSBC w tym tygodniu dołączył do innych banków w ujawnieniu, że odkłada setki milionów funtów, aby zwrócić pieniądze wielu klientom pożyczkodawcom po odkryciu błędów w ich papierkowej roboty. Błędy te oznaczają, że skutecznie wypłaty odsetek były prawnie niewykonalne na dany okres…

źródło

Prelekcja DF West na InvestCamp

Na InvestCamp Elżbieta Jarmulska, prezes DF West krótko opowie o diamentach kolorowych, które są jej pasją, oraz przedstawi Państwu możliwość Finansowania Sporów Sądowych – nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne objęte pełnym ubezpieczeniem kapitału.

Rozczarowujące dane z rynku pracy w USA

W piątek najważniejszym wydarzeniem całego tygodnia była publikacja danych z amerykańskiego Departamentu Pracy o nowoutworzonych miejscach pracy w sektorze pozarolniczym. Dane okazały się słabsze od prognoz. W sierpniu w sektorze pozarolniczym przybyło 156 tys. nowych miejsc pracy. Spodziewano się wzrostu zatrudnienia na poziomie 182 tys. Lepszych danych oczekiwano także po tym jak amerykańska firma ADP opublikowała swój raport na temat zatrudnienia. Raport ADP opublikowany w środę wskazywał na wzrost zatrudnienia na poziomie 237 tys. Różnica pomiędzy raportem ADP a wynikami…

źródło

FCA grozi Bankom w UK

Brytyjscy kredytodawcy hipoteczni stoją twarzą w twarz z groźbą przedstawienia roszczeń odszkodowawczych przez setki tysięcy klientów w związku z niewłaściwym naliczaniem zaległości płatniczych, jak stwierdziło FCA (odpowiednik polskiego KNF-u).
Organ ds. Postępowania Finansowego (FCA) powiedział, że kredytodawcy czasami automatycznie dodawali zaległości do sumy kapitałowej kredytu hipotecznego, a także zażądali odrębnej płatności zaległej.

źródło

Skandal PPI

Poza błędnie naliczonymi płatnościami, istnieje też odłam dotyczący kredytów hipotecznych z największego skandalu w zakresie nieprawidłowości brytyjskiego rynku finansowego czyli tzw. PPI. PPI polegają na bezprawnej sprzedaży ubezpieczeń w zakresie produktów finansowych, która często była bądź ukryta, bądź bezprawnie łączona z innym produktem lub po prostu nienależna już w dacie sprzedaży.

Skalę nieprawidłowości wskazuje, iż jedynie w jednym miesiącu – lipcu 2017 r. z tytułu wszystkich zgłoszonych roszczeń z zakresu PPI, kredytodawcy lub instytucje finansowe zwróciły klientom ponad 262 mln GBP. (statystyka PPI FCA).

Włączają się w te sumy kwoty zwrotów z tytułu MPPI czyli właśnie niewłaściwej sprzedaży ubezpieczeń kredytów hipotecznych.

źródło