Czy kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni?

Kobiety są lepszymi inwestorami niż mężczyźni – wynika z sondażu przeprowadzonego przez międzynarodową korporację finansową Fidelity Investments.

(…)

„Gdy kobiety zaczynają inwestować, radzą sobie dobrze” – podkreśliła, cytowana przez AP, szefowa ds. inwestycji osobistych w Fidelity Kathleen Murphy. „Dla nas nie jest to zaskoczeniem, natomiast, jak sądzę, będzie to zaskakujące dla samych pań, które nie mają najwyższego mniemania na temat swoich umiejętności inwestycyjnych” – podkreśliła. Dodała, że kluczową sprawą będzie zatem przekonanie ich, by zaczęły podchodzić do spraw, które są decydujące o ich przyszłym dobrobycie z większym zaufaniem.

źródło

150 mln GBP zwrotu dla kredytobiorców

Około 750 000 kredytobiorców hipotecznych może być należne odszkodowania po tym, jak Urząd Miasta stwierdził, że kredytodawcy popełnili błędy w ściąganiu zaległości.

Przegląd przeprowadzony przez organ zajmujący się postępowaniami finansowymi sprawdzał, w jaki sposób kredytodawcy traktowali kredytobiorców, którzy ponieśli swoje pożyczki i spłacili zaległości wraz z miesięcznymi spłatami kredytów hipotecznych.

Stwierdzono, że niektórzy kredytodawcy automatycznie uwzględnili płatności zaległych przy normalnych spłatach hipotecznych podczas dokonywania ponownych obliczeń po zmianach stóp procentowych.

Źródło

Kobiety nie tylko dostają diamenty ale zaczynają je kupować. Masowo i.. z zyskiem.

Trend, zgodnie z którym kobiety kupują diamenty – czy w formie inwestycji czy choćby wyłącznie dla swojej przyjemności, nie jest nowy, natomiast skala zjawiska wręcz nieprawdopodobna. Dystrybutorzy reagują nowymi kampaniami reklamowymi wymierzonymi w konkretnego odbiorcę – kobiety, które to nie mają być obdarowane, a same sobie sprawić piękny prezent. Również pośród uczestników profesjonalnego obrotu kamieniami szlachetnymi nie brakuje kobiet, które to coraz częściej widywane są na zdominowanych do tej pory przez mężczyzn aukcjach, jak np tych odbywających się w Poly Auction Hong Kong.

http://www.scmp.com/magazines/style/watches-jewellery/article/2111871/why-more-women-are-buying-their-own-diamonds

Ujemne stopy procentowe oraz ogromny skup prowadzony przez Indie – cena złota rośnie!

Nawarstwiają się kolejne czynniki, które wpływają znacząco na wzrost ceny złota. I tak, od początku roku trzecia największa gospodarka Azji – Indie,  kupiły 625,5 ton złota.  Dopiero w 2015 roku rząd w Delhi zniósł ograniczenia w imporcie, które miały chronić przed nadmiernym deficytem rachunku obrotów bieżących. Mimo to, kraj ten jest w pierwszej dziesiątce państw pod względem ilości posiadanego złota.

Jednocześnie niskie stopy procentowe Japonii i Państw Starego Kontynentu redukują koszt alternatywny trzymania złota. Ostatnio ogłoszone stopy ujemne – efekt ten potęgują! Złoto konkuruje o pieniądze inwestorów z lokatami bankowymi i obligacjami skarbowymi. Te klasy aktywów uchodziły za „wolne od ryzyka” i praktycznie pewne lokaty kapitału. Różnica polegała na tym, że za przechowanie złota (np. w bankowej skrytce) trzeba było zapłacić, podczas gdy wkłady bankowe i obligacje płaciły inwestorowi odsetki. Teraz koszt utrzymania pozycji w złocie może być niższy od kosztów trzymania obligacji skarbowych, a żółty metal dodatkowo zapewnia brak ryzyka kredytowego. A i bezpieczeństwo bankowych lokat, jak i skarbowego długu po przypadkach Grecji i Cypru nie wygląda już tak dobrze, jak jeszcze kilka lat temu.

Źródło: www.money.pl oraz www.bankier.pl

Lloyds Bank zwróci 300 mln GBP konsumentom?

Najświeższe doniesienia wskazują, iż samo Lloyds Bank Group zagrożone jest zapłatą ok 300 mln GBP dla swoich 600 tys klientów z tytułu błędnie naliczonych opłat w zakresie spłaty opóźnień…

źródło

Brytyjski KNF potwierdza roszczenia 750,000 kredytobiorców

Niecały rok temu – w październiku 2016 r., brytyjski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego – Financial Conduct Authority, ogłosił, iż posiada dowody na istnienie potencjalnych roszczeń ok 750.000 kredytobiorców wobec brytyjskich kredytodawców, których to łączna wartość szacowana jest na kwotę co najmniej 150 mln GBP.

Ujawniony przez FCA mechanizm stosowany przez kredytodawców opierał się na nieprawidłowo naliczanych opłatach i odsetkach, które nie uwzględniały w odpowiednim zakresie zmian oprocentowania w wypadkach naliczania spłat za zaległe okresy niedopłaty. Praktyka kredytodawców m.in. nie uwzględniała różnicy w obliczaniu realnego zobowiązania do spłaty w okresie rzeczywistej spłaty, a tej, w okresie kiedy niedopłata powstała. Klienci zatem – bez swojej wiedzy mogli zostać obciążeni wyższymi opłatami, które z uwagi na ilość i wartość umów o kredyt hipoteczny stanowią wysoką, wymierną szkodę. Jak wskazują przedstawiciele FCA kwoty potencjalnych roszczeń mogą być znacząco wyższe, gdyż dodatkowo w przedmiotowym okresie zmniejszeniu uległa referencyjna stopa bazowa oprocentowania ustalana przez Bank of England.

Reprezentacyjna dla kredytodawców Rada Kredytodawców Hipotecznych (The Council of Mortgage Lenders) podnosi, iż nawet gdyby okazało się, że FCA nie myli się co do swoich ustaleń, to banki działały w dobrej wierze I zgodnie z biznesową praktyką istniejącą w tej branży.

źródło

Diamentowa Wirtualna Waluta

Nowa waluta – carat.io opierać się będzie w swojej wartości referencyjnej na wartości diamentów. Wartość tych kamieni szlachetnych ustalana będzie stale na podstawie pełnych i jawnych danych pochodzących z giełdy diamentów w Izraelu IDE. Powodzenie nowej waluty nie jest pewne, natomiast wyraźnie widać jak stale wzrasta zaufanie do diamentów w świecie finansów i inwestycji, sprawiając, że dzięki ich stale rosnącej wartości, mają być punktem wyjścia dla innych instytucji światowych rynków finansowych. Link do źródła http://www.diamonds.net/news/NewsItem.aspx?ArticleID=59322

Epidemia pomyłek bankowych

Rażące błędy w umowach a kredyty hipoteczne, że możesz być w kolejce do gotówki dzięki temu najnowszemu skandalowi

Epidemia błędów w umowach kredytowych i pożyczkowych jest ostatnim kosztownym skandalem, który uderzył w sektor bankowy, a łączny rachunek zbliża się do 1 mld funtów.

HSBC w tym tygodniu dołączył do innych banków w ujawnieniu, że odkłada setki milionów funtów, aby zwrócić pieniądze wielu klientom pożyczkodawcom po odkryciu błędów w ich papierkowej roboty. Błędy te oznaczają, że skutecznie wypłaty odsetek były prawnie niewykonalne na dany okres…

źródło

Prelekcja DF West na InvestCamp

Na InvestCamp Elżbieta Jarmulska, prezes DF West krótko opowie o diamentach kolorowych, które są jej pasją, oraz przedstawi Państwu możliwość Finansowania Sporów Sądowych – nowatorskie rozwiązanie inwestycyjne objęte pełnym ubezpieczeniem kapitału.

Rozczarowujące dane z rynku pracy w USA

W piątek najważniejszym wydarzeniem całego tygodnia była publikacja danych z amerykańskiego Departamentu Pracy o nowoutworzonych miejscach pracy w sektorze pozarolniczym. Dane okazały się słabsze od prognoz. W sierpniu w sektorze pozarolniczym przybyło 156 tys. nowych miejsc pracy. Spodziewano się wzrostu zatrudnienia na poziomie 182 tys. Lepszych danych oczekiwano także po tym jak amerykańska firma ADP opublikowała swój raport na temat zatrudnienia. Raport ADP opublikowany w środę wskazywał na wzrost zatrudnienia na poziomie 237 tys. Różnica pomiędzy raportem ADP a wynikami…

źródło