Ujemne stopy procentowe oraz ogromny skup prowadzony przez Indie – cena złota rośnie!

Nawarstwiają się kolejne czynniki, które wpływają znacząco na wzrost ceny złota. I tak, od początku roku trzecia największa gospodarka Azji – Indie,  kupiły 625,5 ton złota.  Dopiero w 2015 roku rząd w Delhi zniósł ograniczenia w imporcie, które miały chronić przed nadmiernym deficytem rachunku obrotów bieżących. Mimo to, kraj ten jest w pierwszej dziesiątce państw pod względem ilości posiadanego złota.

Jednocześnie niskie stopy procentowe Japonii i Państw Starego Kontynentu redukują koszt alternatywny trzymania złota. Ostatnio ogłoszone stopy ujemne – efekt ten potęgują! Złoto konkuruje o pieniądze inwestorów z lokatami bankowymi i obligacjami skarbowymi. Te klasy aktywów uchodziły za „wolne od ryzyka” i praktycznie pewne lokaty kapitału. Różnica polegała na tym, że za przechowanie złota (np. w bankowej skrytce) trzeba było zapłacić, podczas gdy wkłady bankowe i obligacje płaciły inwestorowi odsetki. Teraz koszt utrzymania pozycji w złocie może być niższy od kosztów trzymania obligacji skarbowych, a żółty metal dodatkowo zapewnia brak ryzyka kredytowego. A i bezpieczeństwo bankowych lokat, jak i skarbowego długu po przypadkach Grecji i Cypru nie wygląda już tak dobrze, jak jeszcze kilka lat temu.

Źródło: www.money.pl oraz www.bankier.pl