Diamentowa Wirtualna Waluta

Nowa waluta – carat.io opierać się będzie w swojej wartości referencyjnej na wartości diamentów. Wartość tych kamieni szlachetnych ustalana będzie stale na podstawie pełnych i jawnych danych pochodzących z giełdy diamentów w Izraelu IDE. Powodzenie nowej waluty nie jest pewne, natomiast wyraźnie widać jak stale wzrasta zaufanie do diamentów w świecie finansów i inwestycji, sprawiając, że dzięki ich stale rosnącej wartości, mają być punktem wyjścia dla innych instytucji światowych rynków finansowych. Link do źródła http://www.diamonds.net/news/NewsItem.aspx?ArticleID=59322

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.